نمایش 1–12 از 86 نتیجه

100 کیس در روان‌پزشکی: ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات روان‌پزشکی

۶۵.۰۰۰ تومان

101 داستان شفابخش برای کودکان و نوجوانان: کاربرد استعاره در درمان

۲۳۵.۰۰۰ تومان

آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)

۸۰.۰۰۰ تومان

آسیب‌های روانی خانواده برگرفته از دیدگاه‌های روانشناسی، مشاوره و اسلام

۴۷.۰۰۰ تومان

آگاهی از هیجانات: پرورش ذهنیت‌سازی در روان‌درمانی

۴۳.۷۰۰ تومان

آموزش و پرورش دانش‌آموزان با ناتوانی هوشی: با تاکید بر مواد آموزشی و برنامه‌ریزی درسی

۶۷.۰۰۰ تومان

آموزه‌های مشاوره ای در قرآن و حدیث

۶۵.۰۰۰ تومان

اختلال اوتیسم (تبیین،ارزیابی،تشخیص و درمان)

۱۱۰.۰۰۰ تومان

اختلال‌های طیف اتیستیک(راهبردهای عملی برای معلمان و متخصصان)

۲۸.۰۰۰ تومان

ارائه مدل بازاریابی ویروسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم و یازدهم

۵۴.۰۰۰ تومان

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

۵۸.۰۰۰ تومان

افق‌های نوین تغییر جنس خواهان

۶۱.۷۵۰ تومان