مشاهده همه 10 نتیجه

اصول و روش‌های تدریس

۱۱۹.۰۰۰ تومان

اصول، مهارت‌ها و روش‌های تدریس

۱۳۲.۰۰۰ تومان

برنامه درسی آموزش فنی و حرفه‌ای: تعاریف، مبانی و رویکردها

۳۸.۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی (ابتدایی، متوسطه)

۶۴.۰۰۰ تومان

تکنیک‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

۵۵.۰۰۰ تومان

راهنمای روشهای نوین تدریس: بر پایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری، فراشناخت و …

۱۷۸.۰۰۰ تومان

روش‌های برنامه‌ریزی درسی

۵۴.۰۰۰ تومان

منابع یادگیری در تعلیم و تربیت

۳۹.۹۰۰ تومان

نگاهی نو به فلسفه تعلیم و تربیت

۷۵.۰۰۰ تومان

هویت های برنامه درسی شرحی بر نظریه های استادان برنامه درسی در دوران کلاسیک، نوفهم گرایی و پسانوفهم گرایی جلد1

۲۲۳.۰۰۰ تومان