مشاهده همه 10 نتیجه

اصول و روش‌های تدریس

۵۵.۱۰۰ تومان

اصول، مهارت‌ها و روش‌های تدریس

۶۶.۵۰۰ تومان

برنامه درسی آموزش فنی و حرفه‌ای: تعاریف، مبانی و رویکردها

۳۸.۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی (ابتدایی، متوسطه)

۳۸.۰۰۰ تومان

تکنیک‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

۵۲.۲۵۰ تومان

راهنمای روشهای نوین تدریس: بر پایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری، فراشناخت و …

۹۰.۲۵۰ تومان

روش‌های برنامه‌ریزی درسی

۳۸.۰۰۰ تومان

منابع یادگیری در تعلیم و تربیت

۳۹.۹۰۰ تومان

نگاهی نو به فلسفه تعلیم و تربیت

۷۱.۲۵۰ تومان

هویت های برنامه درسی شرحی بر نظریه های استادان برنامه درسی در دوران کلاسیک، نوفهم گرایی و پسانوفهم گرایی جلد1

۱۰۴.۵۰۰ تومان