نمایش 1–12 از 17 نتیجه

اپی‌ژنتیک فعالیت ورزشی و ورزش

۲۸۹.۰۰۰ تومان

اخلاق در فیزیولوژی ورزش

۷۹.۰۰۰ تومان

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

۳۴۹.۰۰۰ تومان

اصول و روش‌های تدریس

۱۱۹.۰۰۰ تومان

اصول، مهارت‌ها و روش‌های تدریس

۱۳۲.۰۰۰ تومان

برنامه درسی آموزش فنی و حرفه‌ای: تعاریف، مبانی و رویکردها

۳۸.۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی (ابتدایی، متوسطه)

۶۴.۰۰۰ تومان

تحلیل‏‌های آماری در پژوهش‏‌های علوم ورزشی (با کمک نرم افزار Jamovi)

۱۵۹.۰۰۰ تومان

تحلیل‏‌های آماری در پژوهش‏‌های علوم ورزشی (با کمک نرم افزار Minitab)

۲۰۹.۰۰۰ تومان

تحلیل‏‌های آماری در پژوهش‌‏های علوم ورزشی (با کمک نرم افزار XLSTAT)

۲۴۹.۰۰۰ تومان

تکنیک‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

۱۸۰.۰۰۰ تومان

تمرین و آماده سازی ورزشکاران جوان

۲۹۹.۰۰۰ تومان