مشاهده همه 8 نتیجه

TEHRAN TRAVEL GUIDE (The City of Museums)

۶۶.۵۰۰ تومان

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

۵۸.۰۰۰ تومان

استراتژی توسعه شهری

۳۹.۹۰۰ تومان

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

۷۱.۰۰۰ تومان

جغرافیای انسانی: چشم اندازهای فعالیت های انسانی (جلد اول)

۱۹۹.۰۰۰ تومان

روش های تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۱۹.۰۰۰ تومان

روش های کلیدی در مطالعات جغرافیای انسانی

۴۲.۰۰۰ تومان

هوا و اقلیم شناسی

۱۱۹.۰۰۰ تومان