مشاهده همه 9 نتیجه

TEHRAN TRAVEL GUIDE (The City of Museums)

۷۰.۰۰۰ تومان

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

۵۸.۰۰۰ تومان

استراتژی توسعه شهری

۱۶۵.۰۰۰ تومان

تعارضات اجتماعی و حقوقی در مدیریت و بهره‌برداری از مراتع

۲۴۰.۰۰۰ تومان

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

۱۱۲.۰۰۰ تومان

جغرافیای انسانی: چشم اندازهای فعالیت های انسانی (جلد اول)

۳۰۰.۰۰۰ تومان

روش های تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۱۸۵.۰۰۰ تومان

روش های کلیدی در مطالعات جغرافیای انسانی

۴۲.۰۰۰ تومان

هوا و اقلیم شناسی

۱۱۹.۰۰۰ تومان