مشاهده همه 8 نتیجه

TEHRAN TRAVEL GUIDE (The City of Museums)

۶۶.۵۰۰ تومان

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

۱۹.۰۰۰ تومان

استراتژی توسعه شهری

۳۹.۹۰۰ تومان

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

۳۰.۴۰۰ تومان

جغرافیای انسانی: چشم اندازهای فعالیت های انسانی (جلد اول)

۱۴۷.۲۵۰ تومان

روش های تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۱۹.۰۰۰ تومان

روش های کلیدی در مطالعات جغرافیای انسانی

۱۴.۷۲۵ تومان

هوا و اقلیم شناسی

۶۶.۵۰۰ تومان