نمایش 1–12 از 47 نتیجه

آموزش تشریح گیاهی تمرین های خلاق آزمایشگاهی

۸۹.۰۰۰ تومان

استفاده از فن‌آوری اولتراسونیک هموژنایزر پروب‌دار در فرآیند تولید امولسیون پایدار زعفران ایرانی

۲۰۰.۰۰۰ تومان

اصول و شیوه های عطرسازی ( جلد اول: عطرسازی فاخر)

۲۰۰.۰۰۰ تومان

اصول و شیوه های عطرسازی( جلد دوم: عطر برای مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی)

۲۰۰.۰۰۰ تومان

افزایش خاصیت ارگانیک و میکروبی زعفران ایرانی با متد نانواملسیون تولید با متد اولتراسونیک هموژنایزر

۲۰۰.۰۰۰ تومان

اکولوژی گیاهان زراعی

۱۱۰.۰۰۰ تومان

الکتروکاردیوگرام (ECG)

۲۳۹.۰۰۰ تومان

انگل های تیره گل جالیز (سازوکارهای انگلی و رهیافت های کنترلی)

۷۶.۰۰۰ تومان

بوم شناسی عملکردی و فیلوژنتیکی در نرم افزار R

۴۲.۷۵۰ تومان

تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد 1 ساختار و کاربرد

۲۳۵.۰۰۰ تومان

تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد 2 ساختار و کاربرد

۲۰۰.۰۰۰ تومان

تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد 3 ساختار و کاربرد

۱۸۰.۰۰۰ تومان