نمایش 1–12 از 38 نتیجه

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (کتاب اصلی)

۳۹۹.۰۰۰ تومان

آموزش و توسعه كاركنان در سازمان

۲۴۰.۰۰۰ تومان

ابزارهای مدیریت و سرپرستی (با رویکرد هتلداری و مراکز اقامتی)

۱۴۵.۰۰۰ تومان

ارائه مدل بازاریابی ویروسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم و یازدهم

۵۴.۰۰۰ تومان

استراتژی تکنولوژی

۱۰۰.۰۰۰ تومان

استراتژی تولید و عملیات

۲۶۰.۰۰۰ تومان

استعاره در مديريت از نظريه تا عمل

۶۷.۰۰۰ تومان

بازسازي سازمان ها: مراقبت از شركت هاي بيمار به منظور بهبود وضعيت آنها

۱۸۰.۰۰۰ تومان

بازسازي شركت ها: احياي سازمان هاي ورشكسته

۳۰۰.۰۰۰ تومان

تئوری مدیریت استراتژیک

۴۸۰.۰۰۰ تومان

تشریح کامل مسایل مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات

۷۸.۰۰۰ تومان

تشریح مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال کرودیس. شلی. ویلر

۶۷.۰۰۰ تومان