مشاهده همه 8 نتیجه

اصول تصفیه و توزیع آب

۳۳.۲۵۰ تومان

برنامه‌ریزی و مدیریت سامانه‌های منابع آب (جلد اول)

۳۲.۳۰۰ تومان

برنامه‌ریزی و مدیریت ساما‌نه‌های منابع آب (جلد دوم)

۳۸.۰۰۰ تومان

بهینه‌سازی سامانه‌های منابع آب

۸۱.۷۰۰ تومان

تحلیل و مدیریت منابع آب

۶۱.۷۵۰ تومان

مجموعه سوال های کنکور ارشد 97-90 با پاسخ های تشریحی سازه های آبی

۱۱۴.۰۰۰ تومان

مدیریت منابع آب: خلاصه درس، پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ارشد و دکتری و استخدامی

۷۶.۰۰۰ تومان

هیدرولوژی: خلاصه درس، پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ارشد

۱۷۳.۸۵۰ تومان