مشاهده همه 8 نتیجه

اصول تصفیه و توزیع آب

۴۷.۰۰۰ تومان

برنامه‌ریزی و مدیریت سامانه‌های منابع آب (جلد اول)

۱۵۶.۰۰۰ تومان

برنامه‌ریزی و مدیریت ساما‌نه‌های منابع آب (جلد دوم)

۱۵۶.۰۰۰ تومان

بهینه‌سازی سامانه‌های منابع آب

۱۵۸.۰۰۰ تومان

تحلیل و مدیریت منابع آب

۲۲۰.۰۰۰ تومان

مجموعه سوال های کنکور ارشد 97-90 با پاسخ های تشریحی سازه های آبی

۲۵۰.۰۰۰ تومان

مدیریت منابع آب: خلاصه درس، پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ارشد و دکتری و استخدامی

۱۷۰.۰۰۰ تومان

هیدرولوژی: خلاصه درس، پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی ارشد

۲۸۰.۰۰۰ تومان