نمایش 1–12 از 170 نتیجه

۲۴۹.۰۰۰ تومان

۱۰۰ روش مقابله با تغیر اقلیم براساس پروژه جهانی DRAWDWN

۶۸۰.۰۰۰ تومان

16 دهکده

۲۱۰.۰۰۰ تومان

آزمایش خون و ورزشکاران

۱۹۹.۰۰۰ تومان

آزمون های جامع استخدامی بانکها

۳۳۰.۰۰۰ تومان

آسیب شناسی ورزشی

۳۹۹.۰۰۰ تومان

آشنایی با اسانس (نحوه استخراج و کاربرد)

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش تخصصی ترکیب سازی قهوه (هنر بلندینگ قهوه)

۸۵.۰۰۰ تومان

آموزش تخصصی لاته آرت (هنر تزئین قهوه)

۱۱۰.۰۰۰ تومان

آموزش حرفه ای کیک تولد به غیر حرفه ای ها (همراه با اطلس رنگی)

۲۶۰.۰۰۰ تومان

آناتومی پیشگیری از آسیب ورزشی

۲۹۹.۰۰۰ تومان

ارزش گذاری از داستان تا اعداد (ارزش داستان ها در تجارت)

۱۴۵.۰۰۰ تومان