نمایش 1–12 از 154 نتیجه

۲۴۹.۰۰۰ تومان

16 دهکده

۹۴.۰۰۰ تومان

آزمایش خون و ورزشکاران

۱۹۹.۰۰۰ تومان

آزمون های جامع استخدامی بانکها

۳۳۰.۰۰۰ تومان

آسیب شناسی ورزشی

۳۹۹.۰۰۰ تومان

آشنایی با اسانس (نحوه استخراج و کاربرد)

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش تخصصی ترکیب سازی قهوه (هنر بلندینگ قهوه)

۸۵.۰۰۰ تومان

آموزش تخصصی لاته آرت (هنر تزئین قهوه)

۵۸.۰۰۰ تومان

آموزش حرفه ای کیک تولد به غیر حرفه ای ها (همراه با اطلس رنگی)

۱۱۴.۰۰۰ تومان

آناتومی پیشگیری از آسیب ورزشی

۲۹۹.۰۰۰ تومان

ارزش گذاری از داستان تا اعداد (ارزش داستان ها در تجارت)

۱۳۷.۷۵۰ تومان

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

۳۴۹.۰۰۰ تومان