نمایش 1–12 از 17 نتیجه

اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان باغبانی ویژه آزمون دکتری علوم باغبانی

۲۲۰.۰۰۰ تومان

استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز گروه فنی و مهندسی)”رتبه یک کارشناسی ارشد و دکتری – میکرو طبقه بندی شده “

۲۲۸.۰۰۰ تومان

خلاصه دروس تخصصی مهندسی مکانیک ( کارشناسی ارشد )

۳۶۰.۰۰۰ تومان

درس و کنکور باغبانی (جلد اول)

۳۸۰.۰۰۰ تومان

درس و کنکور باغبانی (جلد چهارم)

۲۰۰.۰۰۰ تومان

درس و کنکور باغبانی (جلد دوم)

۲۸۰.۰۰۰ تومان

درس و کنکور باغبانی (جلد سوم)

۲۸۰.۰۰۰ تومان

درسنامه جامع باغبانی (ویژه دانشجویان باغبانی و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد)

۳۵۰.۰۰۰ تومان

ریاضیات عمومی ( کارشناسی ارشد – ویژه رشته های مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی – میکرو طبقه بندی شده )

۲۷۰.۷۵۰ تومان

شناخت و حمایت محیط زیست (ویژه آزمون های ناپیوسته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست)

۶۰.۰۰۰ تومان

ضمیمه کتاب برتر مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

۶۰.۰۰۰ تومان

کتاب برتر مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

۵۸۰.۰۰۰ تومان