نمایش 1–12 از 174 نتیجه

۲۴۹.۰۰۰ تومان

365 تمرین (تمرینات روزانه برای خانه، در باشگاه یا فضای باز)

۲۹۹.۰۰۰ تومان

آزمایش خون و ورزشکاران

۱۹۹.۰۰۰ تومان

آزمون ها و ارزیابی های ورزشی NSCA

۳۵۹.۰۰۰ تومان

آزمون های ارزیابی عملکرد حرکتی

۱۷۹.۰۰۰ تومان

آسیب شناسی ورزشی

۳۹۹.۰۰۰ تومان

آشپزی گیاهی با پروتئین بالا (دستورالعمل غذایی گیاهی برای عضله سازی در ورزشکاران)

۱۹۹.۰۰۰ تومان

آماده سازی ورزشکاران کودک و نوجوان

۳۹۹.۰۰۰ تومان

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ” راهیان ارشد”

۴۵۰.۰۰۰ تومان

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی “راهیان دکتری”

۴۵۰.۰۰۰ تومان

آناتومی پیشگیری از آسیب ورزشی

۲۹۹.۰۰۰ تومان

آناتومی تمرین وزنه های آزاد

۱۹۹.۰۰۰ تومان