نمایش 1–12 از 21 نتیجه

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ” راهیان ارشد”

۲۹۰.۰۰۰ تومان

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی “راهیان دکتری”

۳۰۰.۰۰۰ تومان

اطلس آناتومی تمرینات بدنسازی

۶۵.۰۰۰ تومان

اطلس جامع والیبال کاربرد علوم در آموزش مهارت ها و ارتقای عملکرد بازیکنان والیبال

۹۴.۰۵۰ تومان

تنیس روی میز پیشرفته

۲.۶۶۰ تومان

دستنامه برنامه ریزی راهبردی در ورزش (از تئوری تا عمل)

۲۶.۶۰۰ تومان

راهنمای تدریس رشته مدیریت ورزشی

۶.۶۵۰ تومان

راهنمای جامع و مصور کاربر ماساژ

۱۴۷.۰۰۰ تومان

رشد حرکتی “راهیان ارشد”

۱۹۰.۰۰۰ تومان

رشد و تکامل حرکتی “راهیان دکتری”

۲۸۰.۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزش

۶.۶۵۰ تومان

علم تمرین در دوران رشد روند تکامل ازکودکی تا قهرمانی

۲۱.۸۵۰ تومان