نمایش 1–12 از 21 نتیجه

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ” راهیان ارشد”

۱۱۴.۰۰۰ تومان

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی “راهیان دکتری”

۱۹۸.۰۰۰ تومان

اطلس آناتومی تمرینات بدنسازی

۶۱.۷۵۰ تومان

اطلس جامع والیبال کاربرد علوم در آموزش مهارت ها و ارتقای عملکرد بازیکنان والیبال

۹۴.۰۵۰ تومان

تنیس روی میز پیشرفته

۲.۶۶۰ تومان

دستنامه برنامه ریزی راهبردی در ورزش (از تئوری تا عمل)

۲۶.۶۰۰ تومان

راهنمای تدریس رشته مدیریت ورزشی

۶.۶۵۰ تومان

راهنمای جامع و مصور کاربر ماساژ

۷۱.۲۵۰ تومان

رشد حرکتی “راهیان ارشد”

۱۲۳.۵۰۰ تومان

رشد و تکامل حرکتی “راهیان دکتری”

۱۲۸.۲۵۰ تومان

روانشناسی ورزش

۶.۶۵۰ تومان

علم تمرین در دوران رشد روند تکامل ازکودکی تا قهرمانی

۲۱.۸۵۰ تومان