تازه های انتشارات

پسته ایران

۲۳۴.۰۰۰ تومان

تغذیه محصولات گلخانه ای (جلد اول: راهنمای علمی و کاربردی کودها، آزمون های خاک، بستر کشت و گیاه و روش آبیاری)

۱۴۵.۰۰۰ تومان

مهندسی آبزی پروری” سیستم های مدار بسته و پرورش در قفس”

۳۵۱.۰۰۰ تومان

دایرة المعارف انگور و کشمش ایران

۴۴۱.۰۰۰ تومان

کاربرد داده‌های سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در توسعه کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ایران با توجه ویژه به کاربرد عکس‌های هوایی آنالوگ / رقومی، تصاویر ماهواره ای-فراطیفی، موقعیت یاب ماهواره ای، رادار و لیدار

۴۶۸.۰۰۰ تومان

کاربرد گیاهان دارویی ومعطر در طراحی منظر و باغ های شفابخش

۱۶۲.۰۰۰ تومان

عمومی (57)

وارن بافت (2)

هیدروپونیک- گلخانه (30)

هواشناسی کشاورزی (4)

هنر (79)

هتلداری (39)

نانو (1)

میکروبیولوژِی (3)

مهندسی و طراحی کارخانه

مهندسی نفت (3)

مهندسی مواد (1)

مهندسی مکانیک (67)

مهندسی متالوژی (8)

مهندسی عمران (31)

اخبار و مقالات

سبد خرید