نمایش 1–12 از 138 نتیجه

آبیاری گیاهان و درختان به زبان ساده (راهنمای تصویری خودآموز آبیاری قطره ای باغ و باغچه)

۴۷.۵۰۰ تومان

آبیاری نخل

۱۳۸.۰۰۰ تومان

آلبالو (به نژادی، به باغی، تولید و مصرف)

۸۲.۸۰۰ تومان

آموزش صفر تاصد کشت زعفران گلخانه ای

۸۹.۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی کشت زعفران ( پرورش، فرآوری، تجارت )

۸۹.۰۰۰ تومان

آموزش کاشت نوین درخت بادام

۹۹.۰۰۰ تومان

آموزش کاشت نوین گیاه بادام زمینی

۸۱.۰۰۰ تومان

آووکادو

۴۲.۷۵۰ تومان

اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان باغبانی ویژه آزمون دکتری علوم باغبانی

۱۱۰.۰۰۰ تومان

ارزیابی بیماری های مهم درختان میوه

۵۸۰.۰۰۰ تومان

ارقام شناسی در میوه ها” توصیف نامه ( تمایز، یکنواختی و ثبات)”

۷۱.۱۰۰ تومان

اصول احداث و مدیریت باغ میوه

۱۸۹.۰۰۰ تومان