نمایش 1–12 از 39 نتیجه

110 نكته براي هتل داران

۷۱.۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی خدمات غذا و نوشابه (راهنمای دانشجو)

۵۴.۰۰۰ تومان

آیین پذیرایی در هتل های مجلل و رستوران های موفق

۶۹.۰۰۰ تومان

آیین تشریفات شیوۀ رفتار

۳۱.۰۰۰ تومان

ابزارهای مدیریت و سرپرستی (با رویکرد هتلداری و مراکز اقامتی)

۹۴.۰۰۰ تومان

انگلیسی برای مدیریت گردشگری و هتلداری

۱۱۴.۰۰۰ تومان

انگلیسی برای مدیریت گردشگری و هتلداری (همراه با CD)

۱۱۴.۰۰۰ تومان

ایمنی و بهداشت در صنعت هتل داری

۷۴.۰۰۰ تومان

بودجه و بودجه بندی در هتل و سایر مراکز اقامتی و پذیرایی

۷۱.۰۰۰ تومان

پایه و اساس مدیریتی هتل های پنج ستاره

۹۴.۰۰۰ تومان

پذیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات

۱۳۴.۰۰۰ تومان

پذیرایی و تشریفات در ضیافت های رسمی (آداب، قوانین، رسوم و روش های پذیرایی)

۶۴.۰۰۰ تومان