مشاهده همه 8 نتیجه

ENGINEERS DATA BOOK

۷.۶۰۰ تومان

آزمایشهای غیرمخرب NDT مطالعه موردی از کاربرد آنها در سازه های فولادی

۲۸.۵۰۰ تومان

آزمون فراصوتی آزمون های غیرمخرب NDT

۲۸.۵۰۰ تومان

آلیاژسازی

۶۱.۷۵۰ تومان

راهنمای کاربران عملیات حرارتی

۱۴۲.۵۰۰ تومان

رفتارمکانیکی مواد روش های مهندسی برای تغییر شکل، شکست و خستگی جلد1

۵۷.۰۰۰ تومان

رفتارمکانیکی مواد روش های مهندسی برای تغییرشکل، شکست و خستگی جلد2

۶۶.۵۰۰ تومان

مقدمه ای بر مهندسی و علم مواد

۱۱۴.۰۰۰ تومان