نمایش 1–12 از 16 نتیجه

اصول بازاریابی جلد اول

۲۵۰.۰۰۰ تومان

اصول بازاریابی جلد دوم

۲۱۰.۰۰۰ تومان

بازاریابی بین الملل در گردشگری

۱۵۴.۰۰۰ تومان

بازاریابی پایدار گردشگری فرهنگی و میراث

۱۱۴.۰۰۰ تومان

بازاریابی در سفر و گردشگری

۱۹۹.۰۰۰ تومان

بازاریابی رسانه های اجتماعی

۱۵۹.۰۰۰ تومان

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در گردشگری و مهمان‌نوازی

۸۴.۰۰۰ تومان

بازاریابی صنعتی و مصرفی

۳۴.۰۰۰ تومان

بازاریابی گردشگری با رویکرد استراتژیک

۹۴.۰۰۰ تومان

بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی

۷۱.۰۰۰ تومان

بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی

۸۷.۴۰۰ تومان

بخش بندی بازار گردشگری (حداکثرسازی اثربخشی بازاریابی)

۹.۰۰۰ تومان