نمایش 1–12 از 145 نتیجه

طرح آزمایشات کشاورزی (1)

۱۳۳.۰۰۰ تومان

کاربرد بیوانفورماتیک در کشاورزی

۱۹۰.۰۰۰ تومان

میوه کاری (عمومی و خصوصی)

۱۹۰.۰۰۰ تومان

مدیریت پرورش و جوجه کشی شترمرغ

۹۵.۰۰۰ تومان

عوامل موثر بر توسعه و اقتصاد کشاورزی در ایران

۸۰.۰۰۰ تومان

زراعت عمومی

۹۰.۰۰۰ تومان

مدیریت نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران

۱۲۳.۵۰۰ تومان

تغذیه عناصر غذایی معدنی در گیاهان

۶۱.۷۵۰ تومان

اسپیرولینا جلبک شگفت انگیز (کشت، ارزش و کاربرد)

۱۵۲.۰۰۰ تومان

بیماری های دام و طیور

۱۱۴.۰۰۰ تومان

بیوچار (تولید، خصوصیات و کاربردها)

۱۴۲.۵۰۰ تومان

بیماری شناسی گیاهی نوین

۱۰۴.۰۰۰ تومان