نمایش 1–12 از 182 نتیجه

طرح آزمایشات کشاورزی (1)

۲۹۰.۰۰۰ تومان

اصول ترویج کشاورزی

۱۱۵.۰۰۰ تومان

کاربرد بیوانفورماتیک در کشاورزی

۳۸۵.۰۰۰ تومان

میوه کاری (عمومی و خصوصی)

۴۰۰.۰۰۰ تومان

مدیریت پرورش و جوجه کشی شترمرغ

۲۳۰.۰۰۰ تومان

عوامل موثر بر توسعه و اقتصاد کشاورزی در ایران

۱۷۵.۰۰۰ تومان

زراعت عمومی

۲۳۰.۰۰۰ تومان

مدیریت نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران

۲۵۰.۰۰۰ تومان

تغذیه عناصر غذایی معدنی در گیاهان

۱۵۰.۰۰۰ تومان

اسپیرولینا جلبک شگفت انگیز (کشت، ارزش و کاربرد)

۲۹۵.۰۰۰ تومان

بیماری های دام و طیور

۲۷۰.۰۰۰ تومان

بیوچار (تولید، خصوصیات و کاربردها)

۲۹۰.۰۰۰ تومان