نمایش 1–12 از 214 نتیجه

اصول ترویج کشاورزی

۱۱۵.۰۰۰ تومان

آموزش کاشت نوین گیاه بادام زمینی

۱۶۰.۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی کشت زعفران گلخانه ای

۴۹.۵۰۰ تومان

آموزش کاشت نوین درخت بادام

۹۹.۰۰۰ تومان

جنبه های کاربردی کشاورزی ارگانیک

۱۸۰.۰۰۰ تومان

سنجش های آنزیمی با رویکرد کاربردی

۴۰۰.۰۰۰ تومان

الگوی کشت بهینه، دکترین آینده کشاورزان ایران

۱۵۵.۰۰۰ تومان

زنبورعسل و تولیدات مختلف آن

۷۰.۰۰۰ تومان

مدیریت آفات و حفاظت از محصولات کشاورزی انباری

۱۲۶.۰۰۰ تومان

شیوه عطرسازی

۲۳۰.۰۰۰ تومان

خواص قارچ کشی کودهای معدنی

۱۳۵.۰۰۰ تومان

لامپ های LED برای کشاورزی نورپردازی هوشمند

۳۴۰.۰۰۰ تومان